top of page

Vchoice “云”旅行

1080-1920-2.jpg
屏幕快照 2020-02-05 下午2.36.38.png
屏幕快照 2020-02-05 下午2.36.38.png

MoveFree 维骨力红瓶

补充氨糖,刺激软骨生长

服用方法:一天2粒,可分一

次或多次随餐服用

WeChat Image_20190610145157.jpg
屏幕快照 2020-02-05 下午2.38.23.png

MoveFree 维骨力白瓶

补充骨胶原,增加关节活力

服用方法:一天1粒,随餐服用

屏幕快照 2020-02-05 下午2.37.56.png
屏幕快照 2020-02-05 下午2.37.56.png

MoveFree 维骨力红瓶

缓解疼痛,促进钙吸收

服用方法:一天2粒,可分一

次或多次随餐服用

屏幕快照 2020-02-05 下午2.37.13.png
屏幕快照 2020-02-05 下午2.37.13.png

MoveFree 维骨力红瓶

 

补充氨糖​,有效缓痛

服用方法:一天2粒,可分一

次或多次随餐服用

屏幕快照 2020-08-31 下午5.00.59.png
3008766.jpg

Lysol柠檬味消毒湿巾80抽

杀灭冠状病毒,清除过敏原

使用方法:取出湿巾,擦拭物体表面,自然风干

屏幕快照 2020-02-21 上午9.57.26.png

Lysol海洋香味消毒湿巾80抽

杀灭冠状病毒,清除过敏原

使用方法:取出湿巾,擦拭物体表面,自然风干

屏幕快照 2020-02-07 上午10.04.19.png

Lysol杀菌消毒喷雾

99.9%有效杀菌,抵抗病毒

使用方法:距离15-20厘米喷撒3-4秒,自然风干

lALPDg7mMnraVbLNCMXNEaA_4512_2245.png_72

Lysol柠檬味消毒湿巾80抽

杀灭冠状病毒,清除过敏原

使用方法:取出湿巾,擦拭物体表面,自然风干

vchoice.png

Cross-Border Business Solution 

logo-color.png
Untitled.png
Untitled.png
airborne.png
1200px-Lysol_Logo.svg.png
Untitled.png
Untitled.png

Contacts

TEL:562-903-8868

WECHAT:5627085821

caleb%20%E4%BA%8C%E7%BB%B4%E7%A0%81_edit

EMAIL:Vchoice777@gmail.com

Neuriva-logo.jpg

©2020 by Vchoice Inc. 

bottom of page